Tab Gemeente Coevorden

Beweegcontainers voor basisscholen en kinderopvang in Sleen en Noord-Sleen

De Akker

Bericht: Beweegcontainers voor basisscholen en kinderopvang in Sleen en Noord-Sleen

Blije gezichten in Sleen en Noord-Sleen. Basisscholen De Akker, De Fontein en De Vlinderhof en kinderopvang De Peuterspetters zijn sinds maandag 30 oktober in het trotse bezit van beweegcontainers. In deze containers, die werden afgeleverd door buurtsportcoach Glenn van Laar, zit sport- en spelmateriaal voor de hele basisschool en kinderopvanglocatie. Denk hierbij aan verschillende ballen, maar ook aan beweegpotten en leuke coördinatiespellen.

NPO-gelden

De scholen en kinderopvang konden de beweegcontainers aanschaffen dankzij de NPO-gelden (Nationaal Programma Onderwijs). Dat budget is beschikbaar gesteld door de landelijke overheid met als doel om achterstanden bij kinderen als gevolg van corona in te halen.

Kinderwereld Sleen gaat het budget anders besteden, wegens ruimtegebrek voor de opslag van deze container. Over de precieze invulling wordt nog nagedacht.

De Vlinderhof
Ook vrolijke gezichten op De Vlinderhof.