Tab Gemeente Coevorden

Cultuurnota

Cultuuurnota

Bericht: Cultuurnota

De gemeente Coevorden heeft sinds september een nieuwe cultuurnota. In een cultuurnota staan alle plannen die de gemeente heeft op het gebied van kunst en cultuur. In Coevorden gaan we vooral inzetten op het cultureel kansrijk opgroeien van kinderen. We willen graag dat alle kinderen kunst en cultuur kunnen ervaren en hun eigen talenten kunnen ontdekken. Dat begint natuurlijk op school en daarom verdubbelen we de gemeentelijke bijdrage voor cultuureducatie op scholen. Alle basisscholen kunnen meedoen aan het provinciale Cultuurmenu en daarnaast nog eigen keuzes maken, bijvoorbeeld voor een project met een lokale kunstenaar. Ook de middelbare scholen krijgen extra geld om aan cultuurlessen te besteden. Buitenschoolse cultuurlessen willen we stimuleren door het lesgeld voordeliger te maken en docenten te helpen om lessen aan te bieden in de dorpen. Maar zonder een goedgevulde, actieve culturele omgeving is je culturele ontwikkeling natuurlijk niet compleet. We zetten ons in om een ‘cultureel ecosysteem’ te creëren, waarin alle instellingen, verenigingen en zelfstandige aanbieders en kunst en cultuur kunnen bloeien en samenwerken. Grote instellingen zoals Theater Hofpoort en het Stedelijk Museum Coevorden krijgen een voorname rol als expertisecentra voor theater en tentoonstellingen voor de hele gemeente. Voor kleinere culturele initiatieven hebben we vanaf 1 januari de Coevorder Cultuurpot; iedereen met een leuk idee kan een bedrag tot € 2000 aanvragen om een activiteit of evenement te organiseren!