Tab Gemeente Coevorden

GLI Sleen van start

Sleen 1

Bericht: GLI Sleen van start

Algemene informatie

Sinds woensdag 1 december is de GLI in Sleen van start gegaan. Elke woensdag komt deze groep samen bij Fysiotherapie Sleen van 19:30 – 20:30 uur. Maar waar staat de GLI eigenlijk voor? GLI is een afkorting voor Gecombineerde Leefstijl Interventie en is een twee jarig programma bedoeld voor mensen met overgewicht of obesitas. Denk hierbij aan mensen met een BMI tussen 25 – 30 met de aanwezigheid van een aandoening naast een primaire, centraal staande ziekte of aandoening (co-morbiditeit) en voor mensen met BMI 30 – 35. BMI staat voor Body Mass Index en laat zien of je een gezond gewicht hebt in verhouding tot je lengte.

Inhoud programma

Dit is een programma waarbij deelnemers advies en begeleiding krijgen over gezonde voeding, gezonde eetgewoontes en gezond bewegen. Het programma is gericht op een gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden. Dit programma bestaat uit groepsbijeenkomsten en individuele begeleiding door zorgverleners. Het aantal groepsbijeenkomsten en sessies voor individuele begeleiding verschilt per programma.

Doel

De GLI helpt mensen bij een gedragsverandering. Het doel is om mensen met overgewicht of obesitas een gezonde leefstijl te bereiken en deze leefstijl vooral te behouden.

Kosten

De kosten worden vergoedt vanuit de basis ziektekostenverzekering. Het eigen risico wordt hierbij niet aangesproken, dus dat betekent dat het de deelnemer €0,00 kost.

Aanmelden

Hiervoor is de verwijzing via de huisarts noodzakelijk.

Mochten hier vragen over zijn, dan kan er contact worden gezocht met buurtsportcoach Glenn via gvanlaar@mwcoevorden.nl of met Hester van Griethuizen door contact te leggen met Fysiotherapie Sleen.