Tab Gemeente Coevorden

Inspiratieavonden tijdens Drentse Week van de Veilige Sport drukbezocht

De inspiratieavonden over de 'Drentse Week van de Veilige Sport' zijn goed bezocht.

Bericht: Inspiratieavonden tijdens Drentse Week van de Veilige Sport drukbezocht


De inspiratieavonden in het teken van de Drentse Week van de Veilige Sport zijn goed bezocht. De week, waarin aandacht werd gevraagd voor de sociale veiligheid bij Drentse sportverenigingen, was georganiseerd door Sportclub Drenthe in samenwerking met NOC*NSF, de provincie Drenthe, de twaalf Drentse gemeenten en STK Drenthe.

Voorkomen sociale onveiligheid

Tijdens de inspiratieavonden waren bijna 100 deelnemers aanwezig, waaronder bestuursleden, trainers, vrijwilligers en beleidsmedewerkers van verschillende gemeenten. Zij werden geïnformeerd over het voorkomen van sociale onveiligheid binnen de sportclub en kregen richtlijnen voor adequaat handelen indien nodig. Daarnaast lag de focus op het verbeteren van de pedagogische en didactische vaardigheden van trainers en coaches om het sportplezier te vergroten. Ook werden methoden besproken om sportclubs inclusiever te maken voor kwetsbare doelgroepen.

Sportplezier begint bij veilige omgeving

Helaas blijkt 72% van de sporters in hun jeugd wel eens te maken hebben gehad met pesten, geweld of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Sportplezier begint dus bij een sociale en veilige omgeving waarin je jezelf kan zijn. Met de Drentse Week van de Veilige Sport willen we aandacht vragen voor het ondersteuningsaanbod dat er regionaal en lokaal beschikbaar is voor sportverenigingen om met deze thema’s aan de slag te gaan.
Om de sociale veiligheid bij de sportvereniging te waarborgen, zijn er verschillende invalshoeken waarin de vereniging stappen kan zetten richting een sociaal veilige omgeving. Het voldoen aan basisnormen voor sociale veiligheid, het implementeren van de ‘Veilige Kleedkamer’, clubkadercoaching, en het bevorderen van een positieve ontwikkeling voor jongeren binnen Drentse sportverenigingen, zijn hier enkele voorbeelden van.

Handige tips

Op de website van Sportclub Drenthe staan veel handige tips voor verenigingen die hiermee aan de slag willen gaan. Ook kunnen clubs kunnen zich hier aanmelden voor een ondersteuningstraject dat helpt met het goed inrichten van de sociale veiligheid.