Tab Gemeente Coevorden

IVA & Sociale Hygiëne

Pexels Burst 545013

Bericht: IVA & Sociale Hygiëne

IVA cursus

In een gezonde en vitale sportomgeving zijn de vrijwilligers ook juist geschoold en weten op de juiste manier te handelen in de kantine. Iedere vrijwilliger die bardienst draait is volgens de Drank- en Horecawet verplicht een Instructie Verantwoord Alcohol (IVA) schenken te volgen. Bij de bar moet zelfs een lijst aanwezig zijn van barvrijwilligers die deze instructie hebben gevolgd. Omdat er jaarlijks nieuwe vrijwilligers bijkomen of afhaken, willen wij aan iedere vereniging de juiste instructie aanbieden. In elk dorp willen wij deze cursusavond aanbieden. In 1,5 a 2 uur word je meegenomen in de regels van Drank- en Horecawet, de verantwoordelijkheid als barmedewerker en het handelen in lastige situaties.

Sociale Hygiëne

Wanneer je als vereniging alcohol schenkt en/of verkoopt, moet je volgens de Alcoholwet aan de eis Sociale Hygiëne voldoen. Een sportvereniging (met sportkantine) moet ten minste 2 leidinggevenden, bestuurders en/of beheerders hebben die in het bezit zijn van het SVH Diploma Sociale Hygiëne. De cursus Sociale hygiëne is 2 avonden en na afronding ontvang je een diploma. Ook deze training gaan wij bij voldoende aanmelding kosteloos aanbieden voor de deelnemers. Aanmelden voor deze cursussen kan via buurtsportcoaches@mwcoevorden.nl