Tab Gemeente Coevorden

Kind naar Gezonder Gewicht

Jogg Logo

Bericht: Kind naar Gezonder Gewicht

In Coevorden heeft 1 op de 6 kinderen overgewicht of obesitas. Dit heeft ernstige gevolgen voor hun gezondheid op korte en lange termijn. Overgewicht op kinderleeftijd is een goede voorspeller voor overgewicht, ziekte en sterfte op volwassen leeftijd. Op het gebied van leefstijlverandering wordt veel gedaan voor kinderen met overgewicht in de gemeente Coevorden. Alleen speelt er vaak meer bij het kind of in het gezin wat met een interventie die zich enkel richt op leefstijlverandering niet wordt opgelost en het overgewicht in stand houdt. Er is behoefte aan aandacht voor onderliggende factoren zoals armoede in het gezin of psychosociale problematiek. Er is daarom behoefte om het probleem integraal en duurzaam aan te pakken. Dit vraagt om een samenhangende aanpak, ook gericht op achterliggende problematiek. Kind naar Gezonder Gewicht is zo’n integrale aanpak.

Samen met de GGD heeft de gemeente Coevorden het initiatief opgepakt om deze aanpak samen met verschillende ketenpartners vorm te geven. In eerste instantie richten we ons op stad Coevorden, om vervolgens ook een start te maken in de verschillende dorpen. De focus ligt hierbij op kinderen met overgewicht/obesitas in de leeftijdscategorie 4-12 jaar. Anouk Ensink, projectleider vanuit de GGD, is het aanspreekpunt voor deze aanpak in de gemeente Coevorden.

Hoe ziet de aanpak eruit?

Kind naar Gezonder Gewicht biedt passende ondersteuning en zorg aan kinderen met overgewicht of obesitas. De ketenaanpak kenmerkt zich door nauwe samenwerking tussen professionals uit zowel het zorg- als sociaal domein. De centrale zorgverlener (op dit moment worden jeugdverpleegkundigen van de GGD hiervoor opgeleid) coördineert het begeleidingstraject en bouwt een vertrouwensband op met het kind en het gezin. De centrale zorgverlener heeft een rol als casemanager en schakelt waar nodig andere professionals in om de gezondheid van het kind en het gezin te verbeteren. Daarbij is er aandacht voor de kwaliteit van leven op korte en lange termijn. In Coevorden is de rol van centrale zorgverlener belegd bij de jeugdverpleegkundigen.

Bij de ketenaanpak wordt er verder gekeken dan alleen voeding en beweging. De gehele context van het gezin wordt in kaart gebracht. Daarbij kan gedacht worden aan ondersteuning op het gebied van opvoeding, schulden of andere psychosociale problemen bij het kind en het gezin. Er wordt zoveel mogelijk toegewerkt naar eigen regie en verantwoordelijkheid van het gezin en een aanpak binnen de eigen (sociale) context.

Inmiddels is er voor deze aanpak een startbijeenkomst geweest. Ben je geïnteresseerd in deze aanpak en zou je hier als professional een rol in kunnen/willen spelen? Neem dan contact op met Alieke Wijnholds van de gemeente Coevorden (a.wijnholds@coevorden.nl) of Anouk Ensink van de GGD (a.ensink@ggddrenthe.nl)

Fijne feestdagen

De gemeente Coevorden en team buurtsportcoaches wensen iedereen fijne feestdagen en alvast een heel gelukkig, gezond en sportief 2024.