Tab Gemeente Coevorden

Preventiemenu Gezond Coevorden voortgezet onderwijs/praktijkonderwijs

Scherm­afbeelding 2023 05 09 Om 19.40.35

Het Preventiemenu Gezond Coevorden staat voor u klaar

Het Preventiemenu Gezond Coevorden staat voor u klaar

Voor u ligt het Preventiemenu Gezond Coevorden voor het Voortgezet Onderwijs en het Praktijkonderwijs. Een uiteenlopend aanbod aan voorlichtingen en activiteiten voor leerlingen, docenten en ouders/verzorgers binnen het sport- en preventieakkoord Gezond Coevorden. Waarin onder andere aandacht is voor een gezonde leefstijl, bewegen, op een gezonde manier omgaan met social media, (mentale) gezondheid en diverse thema’s met betrekking tot veiligheid. Het Preventiemenu Gezond Coevorden zorgt ervoor dat er structureel aandacht is voor deze thema’s

Bewuste keuzes
Met betrokken aanbieders is het Preventiemenu Gezond Coevorden gemaakt. Scholen kunnen hieruit bewuste keuzes maken, passend bij wat er speelt binnen de school en wat de speerpunten zijn voor het komend schooljaar.

Aanmelden
Uw school wordt benaderd om het aanbod met u door te nemen. Het is dan aan u om wel of niet deel te nemen en een selectie uit het aanbod te kiezen. Uw school ontvangt op deze manier een jaarlijks ‘(les)pakket op maat’.

Aansluiten bij maatschappelijke thema’s
Het Preventiemenu Gezond Coevorden sluit voor een groot deel aan bij de thema’s van de Gezonde School en kan geboden worden bijvoorbeeld tijdens de lessen Maatschappijleer, Burgerschap, Informatica, Techniek of Nederlands.

Het aanbod is niet statisch, we kunnen het Preventiemenu dan ook verder door ontwikkelen. We willen blijven aansluiten bij maatschappelijke, relevante thema’s en de wensen en behoeften van scholen, ouders/verzorgers en leerlingen. We horen dus graag uw mening en vragen u suggesties ter verbetering met ons te delen. Het Preventiemenu wordt u aangeboden door de samenwerkingspartners en de gemeente Coevorden.

Contactpersonen Preventiemenu Gezond Coevorden

Gemeente Coevorden:
Alieke Wijnholds – beleidsmedewerker Leefstijl en Bewegen
E-mail: a.wijnholds@coevorden.nl
Tel: 06-46991948

Anneke Welink – beleidsmedewerker preventie Volksgezondheid & Welzijn
E-mail: a.welink@coevorden.nl
Tel: 06-46967301

E-mailadres voor vragen over of het wijzigen of aanvragen van voorlichtingen en activiteiten kan via: preventiemenu@coevorden.nl

Bewegen en sporten

Bewegen en sporten: het verbeter niet alleen de gezondheid, motoriek en welbevinden van leerlingen, maar draagt ook bij aan hun sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling. Bewegen zorgt er ook voor dat leerlingen zich beter kunnen concentreren. Toch bewegen veel leerlingen te weinig. Dit kan leiden tot minder plezier in bewegen, gezondheidsproblemen zoals overgewicht.

Aanbieder: Buurtsportcoaches

Voorlichting/activiteit: Sportdagen
Omschrijving: De Buurtsportcoaches kunnen ondersteunen bij het organiseren van activiteiten m.b.t. sportdagen.
Uitvoering door: Vakleerkracht
Doelgroep: Leerlingen VO/PRO
Locatie: Sportveld

Aanbieder: Sportverenigingen

Voorlichting/activiteit: Clinics
Omschrijving: Voorkeur voor bepaalde sportclinics kan worden aangegeven bij de Buurtsportcoaches
Uitvoering door: Sportverenigingen
Doelgroep: Leerlingen VO/PRO
Locatie: Gymzaal

Voeding

Leerlingen met een gezonde leefstijl presenteren beter op school. Als leerlingen leren hoe ze gezondere keuzes maken in wat ze eten en drinken, draagt dat bij aan een gezondere leefstijl.

Aanbieder: Maatschappelijk Welzijn Coevorden

Voorlichting/activiteit: Gezonde voeding en bewegen
Omschrijving: Wat zijn nu calorieën en waarom heb je die nodig? Waarom is voldoende eten belangrijk. Wat gebeurt er als je beweegt? Er wordt gebruik gemaakt van onderdelen van de campagne ‘Ik eet het beter’.
Uitvoering door: Maatschappelijk Welzijn Coevorden
Doelgroep: Leerlingen VO/PRO
Tijdsduur: 1 uur
Locatie: School

Aanbieder: Jeugd & Gezin

Voorlichting/activiteit: Eetproblematiek
Omschrijving: Voorlichting rondom eetproblematiek, zelfbeeld, vertekende lichaamsbeleving, verstoord lichaamsbeeld en obsessieve eetgestoorde/sportgestoorde gedragingen.
Uitvoering door: Jeugd & Gezin – Kim Verkade
Doelgroep: Leerlingen VO/PRO
Tijdsduur: 1 uur
Locatie: School

Welbevinden

Leerlingen die met plezier naar school gaan en vol zelfvertrouwen in de klas zitten. Dat is wat elke onderwijsprofessional het liefst ziet. In de praktijk blijkt ook vaak: pas wanneer leerlingen zich veilig voelen en lekker in hun vel zitten, zijn ze in staat om te leren. Aandacht besteden aan het sociaal-emotioneel welbevinden van leerlingen is dus belangrijk.

Aanbieder: Maatschappelijk Welzijn Coevorden

Voorlichting/activiteit: Iedereen is anders
Omschrijving: De voorlichting heeft als doel om onder andere veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBT’ers (lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders) te vergroten. Maar ook het terugdringen van vooroordelen en discriminatie vanwege bijvoorbeeld afkomst, sekse, huidskleur, leeftijd, religie, handicap of chronische ziekte. Leerlingen worden bewust gemaakt dat ze respectvol om moeten gaan met de diversiteit binnen de samenleving en dat het belangrijk is om jezelf te kunnen zijn.
Uitvoering door: Maatschappelijk Welzijn Coevorden (bijvoorbeeld in- of rond de Regenboogweek/Coming Out Day)
Doelgroep: Leerlingen VO/PRO
Tijdsduur: 1 uur
Locatie: School

Aanbieder: Meldpunt Discriminatie Drenthe

Voorlichting/activiteit: Discriminatie
Omschrijving: Zowel jongeren als volwassenen baseren meningen en (voor)oordelen op basis van iets wat ze menen te zien. Leerlingen maken kennis met het effect van vooroordelen. Zij ervaren dat een vooroordeel echt contact in de weg staat. Er wordt ingegaan op begrippen als plagen, pesten en discrimineren.
Uitvoering door: Meldpunt Discriminatie Drenthe
Doelgroep: Leerlingen VO/PRO
Tijdsduur: 1,5 uur
Locatie: School

Genotmiddelen/gamen

Verslavende middelen zijn erg schadelijk. Het brein van jonge mensen is nog in ontwikkeling en daardoor extra kwetsbaar. Het is belangrijk om het roken en drinken van alcohol door leerlingen zo veel mogelijk te voorkomen.

Aanbieder: Maatschappelijk Welzijn Coevorden

Voorlichting/activiteit: Alcohol en roken
Omschrijving: De nadruk bij de voorlichting aan de groep leerlingen ligt op de onderwerpen roken en alcohol, omdat deze leerlingen met deze middelen in aanraking zullen komen. Er wordt dieper ingegaan op hoe iemand mening over roken alcohol wordt beïnvloed door de omgeving.
Uitvoering door: Maatschappelijk Welzijn Coevorden
Doelgroep: Leerlingen VO/PRO
Tijdsduur: 1 uur
Locatie: School

Aanbieder: Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN)

Voorlichting/activiteit: Alcohol, drugs, gamen en beeldschermgebruik
Omschrijving: Het is belangrijk om met leerlingen over de risico’s van alcohol, drugs, gamen en overmatig beeldschermgebruik te praten en ze bewust te maken van de gevolgen. Hoe kunnen ouders/verzorgers zich hierop voorbereiden? Verslavingszorg Noord-Nederland biedt deskundigheidsbevordering gericht op directie, docenten en onderwijsondersteunend personeel. Ook kan Verslavingszorg Noord-Nederland train-de-trainers aanbieden aan docenten om met de lessen aan de slag te gaan.
Uitvoering door: Verslavingszorg Noord-Nederland
Doelgroep: Leerlingen VO/PRO. Ouders/verzorgers. Directie, docenten en onderwijsondersteunend personeel.
Locatie: School

Werken aan relaties en seksualiteit

Leerlingen komen al vroeg van alles tegen dat te maken heeft met relaties en seksualiteit. Zo ontdekken ze vanaf jonge leeftijd hun eigen lichaam, verschillen tussen jongens en meisjes en komen ze in de puberteit. Ook gaan ze vriendschappen en andere relaties aan, worden ze verliefd en ontdekken ze hun seksuele identiteit. Aandacht besteden aan relaties en seksualiteit is dus belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van leerlingen.

Aanbieder: Maatschappelijk Welzijn Coevorden (MWC)

Voorlichting/activiteit: In gesprek over seks
Omschrijving: Als jongeren in de puberteit komen, ontwikkelt zich ook de interesse in seksualiteit. Om jongeren de kans te geven op een veilige manier te experimenten met hun seksualiteit hebben zij kennis nodig, passend bij hun leeftijd. Wat gebeurt er met je lichaam als je in de puberteit komt, wat zijn bijvoorbeeld voorbehoedsmiddelen en soa’s, wat zijn je eigen grenzen en hoe bewaak je deze?
Uitvoering door: Maatschappelijk Welzijn Coevorden
Doelgroep: Leerlingen VO/PRO
Tijdsduur: 1 uur
Locatie: School

Aanbieder: Halt team Noord-Nederland

Voorlichting/activiteit: Sexting education
Omschrijving: Sexting is aan de orde van de dag. Je kunt het zien als een onderdeel van de seksuele ontwikkeling van jongeren. Maar het is belangrijk dat jongeren weten wat de spelregels zijn. Tijdens de les Sexting Education leren de leerlingen het verschil tussen sexting en ongewenste sexting. Door dit onderscheid duidelijk te maken willen we victim blaming tegengaan en jongeren leren dat het ongevraagd doorsturen van naaktfoto’s en filmpjes niet oké en zelfs strafbaar is. Het doel van de voorlichting is om jongeren te stimuleren weloverwogen keuzes te maken over hun online gedrag, door hen bewust te maken van de mogelijke gevolgen.
Uitvoering door: Halt team Noord-Nederland
Doelgroep: Leerlingen VO/PRO
Tijdsduur: 1 uur
Locatie: School

Aanbieder: COC Groningen/Drenthe

Voorlichting/activiteit: Normen en waarden seksuele diversiteit
Omschrijving: De voorlichtingen van het COC zijn interactief en laten leerlingen nadenken over hun norman en waarden ten aanzien van seksuele diversiteit, genderdiversiteit, discriminatie en het pesten van LHBT’s. De opzet van het lesprogramma is flexibel en kan worden ingepast in diverse lesthema’s. U kunt daarbij denken aan discriminatie, vooroordelen, een discussie over verschillende leefvormen, relaties of seksualiteit. Zodoende past onze voorlichting uitstekend in vakken zoals maatschappijleer, biologie en mens & natuur.
Uitvoering door: COC – 2 gastdocenten
Doelgroep: Leerlingen VO/PRO
Tijdsduur: Min. 60 min en Max. 120 min.
Locatie: School

Aanbieder: Centrum voor Seksuele Gezondheid Noord-Nederland

Voorlichting/activiteit: SOA en anticonceptie
Omschrijving: Tijdens deze les wordt bescherming tegen zwangerschap en SOA besproken. Daarnaast trainen we vaardigheden, zoals het aangeven van grenzen en wensen. Er is volop ruimte voor het stellen van vragen. We laten verschillende anticonceptiemiddelen zien, zoals: het spiraaltje, de hormoonring, het hormoonstaafje en de anticonceptiepil.
Uitvoering door: Voorlichter vanuit CSGNN
Doelgroep: Jongeren van 12-18 jaar
Tijdsduur: 69-90 min.
Locatie: School

Voorlichting/activiteit: Seksualiteit en internet
Omschrijving: Het bepalen van de eigen grenzen en wensen tijdens internetgebruik. Het bewust worden van andermans grenzen en wensen en deze respecteren. Realiseren dat naaktfoto’s snel verspreidt kunnen worden en wat de gevolgen hiervan zijn (sexting). Bewust worden van de stereotypering over mannen en vrouwen en de mythes over seks die door erotische internetfilms en videoclips in stand worden gehouden. Bewust worden dat niet alle informatie op het internet betrouwbaar is en welke internetsites wel betrouwbare informatie bevatten. Aan de hand van een interactieve les wordt met behulp van afwisselende werkvormen geoefend in het omgaan met seksueel getinte situaties op het internet. De leerlingen leren hoe ze om kunnen gaan met situaties die ze positief ervaren, maar ook met situaties die ze niet leuk vinden.
Uitvoering door: Voorlichter vanuit CSGNN
Doelgroep: Jongeren van 12-18 jaar
Tijdsduur: 60-90 min
Locatie: School

Voorlichting/activiteit: Rondje seksualiteit
Omschrijving: Aan de hand van het carrouselspel leren jongeren praten en discussiëren over hun eigen normen en waarden met betrekking tot seksualiteit. Kaarten met stellingen en persoonlijke vragen mogen één voor één beantwoord worden, de groep mag hier vervolgens op reageren. De voorlichter zal als een spelleider een veilige sfeer creëren zodat de groep open met elkaar kan praten. In overleg met de voorlichter kan er een accent gelegd worden op een voor de groep relevant onderwerp.
Uitvoering door: Voorlichter vanuit CSGNN
Doelgroep: Jongeren van 12 jaar
Tijdsduur: 60-90 min
Locatie: School

Voorlichting/activiteit: Loverboys en lovergirls
Omschrijving: In deze interactieve les wordt uitgelegd wat het fenomeen ‘loverboy en lovergirl’ inhoudt. Samen met de voorlichter kijken jongeren naar filmfragmenten van meiden die door een loverboy/girl in de gedwongen prostitutie zijn beland. Er wordt ingegaan op hun ervaringsverhalen en achtergrondinformatie gegeven over de werkwijze van loverboys/girls, hoe je ze kunt herkennen en wat je in zo’n situatie kunt doen. Tevens wordt er aandacht besteed aan grenzen en wanneer er wel sprake is van echte liefde.
Uitvoering door: Voorlichter van CSGNN
Doelgroep: Jongeren van 12-16 jaar
Tijdsduur: 60-90 min
Locatie: School

Voorlichting/activiteit: Zwanger en dan?
Omschrijving: In deze les gaat het om de vraag wat je kunt doen als je onbedoeld zwanger raakt. Tijdens de les wordt er informatie gegeven over hoe vaak tienerzwangerschappen voorkomen, wat de oorzaken hiervan zijn, bij wie je terecht kunt als jou dit zou overkomen en hoe je dan tot een goed besluit komt. Wat betekent het om zelf voor je kind te gaan zorgen of om te kiezen voor abortus, voor afstand ter adoptie of voor pleegzorg. Tevens is er in de les ruimte voor interactie en meningsvorming.
Uitvoering door: Voorlichter van CSGNN
Doelgroep: Jongeren van 14-16 jaar
Tijdsduur: 60-90 min
Locatie: School

Voorlichting/activiteit: Ik ben van mij
Omschrijving: De les ‘Ik ben van mij’ heeft als doel dat jongeren respectvol met elkaar omgaan en zich bewust zijn van grenzen als het gaat om seks en relaties. Waarom is dat nodig? Omdat mannen en vrouwen wel gelijkwaardig zijn, maar niet hetzelfde. Als iemand meer macht heet of sterker is en dit misbruikt, is dat een probleem. Dit misbruiken van het verschik tussen mannen en vrouwen noemen wij genderongelijkheid. Deze les wil jongeren stimuleren om over deze beelden na te denken en ze niet voor lief te nemen. Doormiddel van een discussiespel en de zes seksregels worden situaties bekeken of ze oké zijn of niet. Seksregels: TOESTEMMING: wil je het allebei? VRIJWILLIGHEID: is er niemand die zegt dat jij iets moet doen? GELIJKWAARDIGHEID: is er niemand de baas? LEEFTIJD: wat past bij je leeftijd? OMGEVING: kijk naar je omgeving. Stoor je niemand of laat je niemand schrikken met je gedrag? IMPACT: respect voor jezelf, vind je het achteraf niet vervelend?
Doel: dat jongeren respectvol met elkaar omgaan en zich bewust zijn van grenzen als het gaat om seks en relaties. De leerlingen kunnen grenzen bij de ander (h)erkennen, de grenzen bij zichzelf (h)erkennen en deze op een adequate manier aangeven.
Uitvoering door: Voorlichter van CSGNN
Doelgroep: Jongeren van 12-18 jaar
Tijdsduur: 60-90 min
Locatie: School

Milieu en natuur

Uit onderzoek blijkt dat contact met de natuur zorgt voor meer geluk en minder stress. Maar de hoeveelheid groen verschilt per omgeving. Bovendien is dat niet het enige in het milieu dat invloed op je gezondheid kan hebben. Zo speelt de luchtkwaliteit binnen en buiten een rol, naast bijvoorbeeld de akoestiek binnen, omgevingsgeluiden van buiten en daglicht. Aandacht besteden aan milieu en natuur – buiten én binnen- is dus belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van leerlingen.

Aanbieder: Gemeente Coevorden

Voorlichting/activiteit: Afval
Omschrijving: In deze voorlichting gaat het over hoe het goed scheiden van afval en het verminderen van restafval. Daarnaast ook over de ernstige gevolgen van zwerfafval op de natuur en dieren.
Uitvoering door: Gemeente Coevorden – Beleidsadviseur Duurzaamheid en klimaat
Doelgroep: Leerlingen VO/PRO (klas 1-2)
Tijdsduur: 1 uur
Locatie: School

Aanbieder: IVN Natuureducatie (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid)

Voorlichting/activiteit: IVN Jongeren Adviesbureau
Omschrijving: Het jongeren Adviesbureau geeft jongeren de kans om mee te denken en praten over de maatschappij van nu en morgen. Over hun eigen toekomst. Het werken met een echte opdracht, van een echte opdrachtgever wekt veel enthousiasme en energie op, zowel bij leerlingen als docenten. Bovendien worden leerlingen uitgedaagd om 21ste-eeuws vaardigheden verder te ontwikkelen, zoals: samenwerken, probleemoplossend vermogen, creativiteit, kritisch denken en professioneel communiceren. Tevens biedt een IVN Jongeren Adviesbureau project een waardevolle invulling voor loopbaanoriëntatie doordat jongeren in de praktijk aan de slag gaan en meekijken in de organisatie.
Uitvoering door: 12 lesuren. Gezondheid, bewegen en sport.
Doelgroep: Alle niveaus van het VO.
Locatie: School

Aanbieder: Gemeente Coevorden

Voorlichting/activiteit: Afval
Omschrijving: In deze voorlichting gaat het over hoe het goed scheiden van afval en het verminderen van restafval. Daarnaast ook over de ernstige gevolgen van zwerfafval op de natuur en dieren.
Uitvoering door: Gemeente Coevorden – Beleidsadviseur duurzaamheid en klimaat
Tijdsduur: 1 uur
Locatie: School

Mediawijsheid

Filmpjes maken, foto’s delen, gamen, series kijken, appen: het kan allemaal leuk zijn, maar ook zorgen voor problemen bij leerlingen. Denk aan slechtere schoolprestaties door de afleiding van sociale media en games of door online gepest. Ook kan mediagebruik invloed hebben op de gezondheid, door slaaptekort, de angst iets te missen of doordat het ten koste gaat van beweging. Voor hun ontwikkeling loont het dus als leerlingen leren hoe ze media op een positieve en gezonde manier gebruiken.

Aanbieder: Halt team Noord-Nederland

Voorlichting/activiteit: Gedrag online
Omschrijving: Jongeren hebben niet altijd door waar hun digitale acties toe kunnen leiden. Soms lijkt iets onschuldig, maar heeft het grote gevolgen en kan het zelfs strafbaar zijn. Tijdens de voorlichting praten we met kinderen over wat zij online doen en geven we tips voor ‘veilig internetten’. Leerlingen leren hoe zij kunnen voorkomen dat ze in een strafbare situatie terecht komen.
Uitvoering door: Halt team Noord-Nederland
Doelgroep: Leerlingen VO/PRO
Tijdsduur: 1 uur
Locatie: School

Aanbieder: Maatschappelijk Welzijn Coevorden

Voorlichting/activiteit: Social Media
Omschrijving: Met deze voorlichting willen we de leerlingen op de hoogte brengen van de gevaren van social media. We willen de weerbaarheid van jongeren versterken om veilig gebruik te maken van social media en te voorkomen dat jongeren slachtoffer worden van groomers, loverboys/lovergirls, chantage en/of oplichting.
Uitvoering door: Maatschappelijk Welzijn Coevorden
Doelgroep: Leerlingen VO/PRO
Tijdsduur: 1 uur
Locatie: School

Veiligheid

Onderstaande voorlichtingen/activiteiten richten zich op de veilige omgeving van kinderen, maar ook op het tegengaan van ongewenst gedrag en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn.

Aanbieder: Halt team Noord-Nederland

Voorlichting/activiteit: Jeugdcriminaliteit
Omschrijving: Jongeren kunnen sterk uiteenlopende redenen hebben om over de schreef te gaan. Stoer doen, verveling en boosheid zijn veelgenoemde redenen voor jongeren om strafbare feiten te plegen. Het doel van de voorlichting Jeugdcriminaliteit is om leerlingen bewust te maken van de gevolgen van crimineel gedrag voor daders én slachtoffers.
Uitvoering door: Halt team Noord-Nederland
Doelgroep: Leerlingen VO/PRO
Tijdsduur: 1 uur
Locatie: School

Voorlichting/activiteit: Tolerantie en respect
Omschrijving: Als we op een prettige manier met elkaar willen samenwonen en leven, moet iedereen zijn leven op zijn eigen manier kunnen invullen. We houden rekening met elkaar en gaan in gesprek over overtuigingen en belevingen. In de les leren jongeren over het belang van tolerant en respectvol gedrag en hoe zij met elkaar kunnen omgaan. We geven informatie over de regels van de wet en de gevolgen van wetsovertreding. Samen onderzoeken en reflecteren we hun gedrag aan de hand van casuïstiek. Jongeren leren hoe belangrijk tolerant en respectvol gedrag is in hun omgeving, online en op straat.
Uitvoering door: Halt team Noord-Nederland
Doelgroep: Leerlingen VO/PRO en ouders
Tijdsduur: 1 uur
Locatie: School

Voorlichting/activiteit: Invloed van de groep
Omschrijving: Opgroeiende jongeren zijn gevoelig voor groepsinvloed. Ze zoeken steun bij leeftijdgenoten en willen graag bij een groep horen. Jongeren hebben vaak geen idee wat de gevolgen van hun gedrag zijn voor zichzelf, maar ook voor anderen in hun omgeving. In de voorlichting zoeken we met de leerlingen uit wat invloed van de groep betekent en hoe ze hiermee kunnen omgaan.
Uitvoering door: Halt team Noord-Nederland
Doelgroep: Leerlingen VO/PRO en ouders

Voorlichting/activiteit: Wapens en geweld
Omschrijving: Hoewel wapens verboden zijn, komen wapenbezit, geweld- en steekincidenten onder jongeren steeds vaker voor. Om deze zorgelijke trend tegen te gaan, geeft Halt voorlichtingen waar wordt ingezoomd op de risico’s en gevolgen van wapenbezit. Leerlingen worden in de les bewust gemaakt van de strafrechtelijke gevolgen van wapenbezit en gebruik. Belangrijk is dat jongeren na deze les beseffen dat wapenbezit niet normaal is en dat ze niet alles moeten geloven wat er op sociale media te zien is.
Uitvoering door: Halt team Noord-Nederland
Doelgroep: Leerlingen VO/PRO
Tijdsduur: 1 uur
Locatie: School

Voorlichting/activiteit: Online fraude
Omschrijving: Jongeren kunnen makkelijk in de verleiding komen om snel geld te verdienen en mee te werken aan online fraude. In de les willen we leerlingen bewust maken van de risico’s van online fraude en cybercriminaliteit. Wat mag je online wel en niet doen? We gaan in op de gevolgen voor slachtoffers, daders en de omgeving. We helpen de leerlingen om online fraude en cybercrime te herkennen en voorkomen.
Uitvoering door: Halt team Noord-Nederland
Doelgroep: Leerlingen VO/PRO en ouders
Tijdsduur: 1 uur
Locatie: School

Voorlichting/activiteit: Weerbaar tegen ondermijning
Omschrijving: Jongeren komen makkelijk in de verleiding om snel geld te verdienen of even een vriend te helpen, maar ze staan niet stil bij de gevolgen. In samenwerking met de taskforce RIEC Brabant/Zeeland heeft Halt een voorlichting ontwikkeld met als doel jongeren weerbaarder te maken tegen ondermijning. De lest start met een experiment waarin de leerlingen zien en ervaren hoe gemakkelijk je geronseld kunt worden. Jongeren leren over de risico’s en gevaren van ondermijnende criminaliteit en krijgen handvatten om zich weerbaar op te stellen.
Uitvoering door: Halt team Noord-Nederland
Doelgroep: Leerlingen VO/PRO en ouders
Tijdsduur: 1 uur
Locatie: School

Voorlichting/activiteit: Overlast rond de jaarwisseling
Omschrijving: Tijdens de voorlichting ”Overlast rond de jaarwisseling’ leren jongeren wat de invloed is van vrienden bij de jaarwisseling. We informeren de leerlingen over verschillende overlastsituaties en de gevolgen van hun gedrag voor henzelf, maar ook voor een ander. Ook bespreken we de regels rondom vuurwerk. In de voorlichting leren jongeren bewuster keuzes te maken om bij te dragen aan een veilige jaarwisseling.
Uitvoering door: Halt team Noord-Nederland
Doelgroep: Leerlingen VO/PRO
Tijdsduur: 1 uur
Locatie: School

Aanbieder: Veilig Thuis Drenthe (VTD)

Voorlichting/activiteit: Voorlichting Meldcode en werkwijze Veilig Thuis Drenthe
Omschrijving: De training is voor het zich bekwamen in het werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en kindermishandeling. Na de training heeft de deelnemer goede basiskennis van de meldcode, weet hoe en wat te signaleren, kent de basisprincipes voor het omgaan met en bespreekbaar maken van de problematiek en weet hoe de zorgroutes lopen. Centraal staat het gesprek aangaan over zorgen en vermoedens met direct betrokkenen.
Uitvoering door: Veilig Thuis Drenthe
Doelgroep: Docenten
Tijdsduur: 1 tot 1,5 uur
Locatie: School

Voorlichting/activiteit: Training aanpak huiselijk geweld & kindermishandeling
Omschrijving: Tijdens deze training wordt besproken hoe je signalen kunt herkennen en interpreteren, wat je kunt doen en hoe je daarbij de stappen van de meldcode doorloopt. Ook waar je terecht kunt als je je zorgen maakt en wat je van bijvoorbeeld Veilig Thuis kunt verwachten.
Uitvoering door: Veilig Thuis Drenthe
Doelgroep: Docenten
Tijdsduur: In overleg
Locatie: School

Gehoor

Wist je dat één op de acht leerlingen last heeft van beginnende gehoorschade? En dat gehoorschade door hard geluid niet te genezen is? Gehoorschade kan de leerprestaties van leerlingen negatief beïnvloeden en daarmee grote impact hebben op hun verdere leven. Toch hebben veel leerlingen het volume van een computer of smartphone vaak onbewust te hard staan. Of lopen ze op andere manieren risico op gehoorschade. Daarom is het goed om gehoorschade actief te voorkomen, zeker in een tijd waarin leerlingen veel en vaak media en koptelefoons gebruiken.

Aanbieder: Veiligheid.nl

Voorlichting/activiteit: Gezond gehoor lespakket
Omschrijving: Leerlingen leren over de werking van het gehoor en geluid, het belang van een gezond gehoor en wat de oorzaken en gevolgen zijn van een gehoorbeschadiging. Leerlingen ontvangen nuttige tips, zodat ze weten hoe ze zelf gehoorschade kunnen voorkomen. Met behulp van de uitleg in het materiaal kan de docent de les zelf geven.
Uitvoering door: Docent
Doelgroep: Leerlingen VO/PRO
Tijdsduur: 1 uur
Locatie: School

Geldzaken

Met goede voorlichting en begeleiding kun ja al van jongs af aan goed met geld leren omgaan. Met een goede basis aan financiële kennis en het leren omgaan met financiële verleidingen wordt een stap gezet naar financiële planning, wat al begint op het moment dat leerlingen zakgeld krijgen en een baantje hebben.

Aanbieder: Maatschappelijk Welzijn Coevorden (MWC)

Voorlichting/activiteit: Jongeren en financiën
Omschrijving: In deze les worden jongeren bewust gemaakt van het omgaan met financiële middelen. Hoe besteed jij je zakgeld/kleedgeld? Is het afsluiten van een telefoonabonnement een lening of juist niet etc.?
Uitvoering door: Maatschappelijk Welzijn Coevorden
Doelgroep: Leerlingen VO/PRO
Tijdsduur: 1 uur
Locatie: School

Aanbieder: Nederlandse Vereniging van Banken

Voorlichting/activiteit: Ken je bankzaken!
Omschrijving: Bankmedewerkers delen graag hun expertise op het gebied van verstandig omgaan met geld. Tijdens een gastles ‘Bank voor de klas’ ontvang je een bankmedewerker in de klas die samen met jouwe studenten een educatieve quiz speelt. Veilig bankieren, financiële keuzes maken, sparen en besparen. Het komt allemaal aan bod in deze les. Hoe leuk is het om in gesprek te gaan met iemand die echt bij een bank werkt?
Uitvoering door: Een bankmedewerker
Doelgroep: Leerlingen VO/PRO
Tijdsduur: 50-60 min
Locatie: School

Aanbieder: Diversion

Voorlichting/activiteit: Opdrachten verschillende thema’s rondom geldzaken
Omschrijving: De opdrachten hebben allemaal een aparte, downloadbare docentenhandleiding. De volgende thema’s worden besproken: jouw geldzaken, inkomsten, betaalmiddelen, aankopen en verleidingen, prijzen en producten vergelijken, verzekeren, sparen, leningen en schulden, zelfstandig worden.
Uitvoering door: Docenten
Doelgroep: De lessen zijn bedoeld voor de bovenbouwklassen van het vo (praktijk vmbo, havo en vwo) en de eerste- en tweedejaars klassen van het mbo.
Locatie: School

Voorlichting/activiteit: Moneyways
Omschrijving: Armoede- en schuldenpreventieprogramma door middel van peereducation. Lessen door jongeren voor jongeren over thema’s rondom geld die jongeren aanspreken en bezighouden.
Doelgroep: Jongeren tussen de 18 en 27 jaar
Tijdsduur: 3 lessen
Locatie: School

Aanbieder: Playback

Voorlichting/activiteit: Theatervoorstelling ‘Rijk’
Omschrijving: Rijk vertelt het verhaal van vijf verschillende jongeren uit verschillende gezinssituaties. De één heeft geld om wekelijks een nieuwe outfit te kopen, de ander moet sparen voor sportschoenen. Wat doe je als je telefoon stuk is en je bent blut? Schaam jij je als je niet het ‘goede’ merk draagt? De jongerenvoorstelling Rijk laat zien hoe (wel of geen) geld hebben je imago positief of negatief kan beïnvloeden. Terugspeeltheater, tijdens het nagesprek geven jongeren de personages advies en oefenen ze met ander gedrag op de spelvloer.
Uitvoering door: Playback
Doelgroep: MBO/VO
Tijdsduur: 90 min
Locatie: School of theater Hofpoort

Geldzaken

Met goede voorlichting en begeleiding kun je al van jongs af aan goed met geld leren omgaan. Met een goede basis aan financiële kennis op jonge leeftijd wordt een stap gezet naar financiële planning, wat al begint op het moment dat een kind voor het eerst zakgeld krijgt.

Aanbieder: Maatschappelijk Welzijn Coevorden (MWC)

Voorlichting/activiteit: Jongeren en financiën (zakgeld)
Omschrijving: In deze les worden jongeren bewust gemaakt van het omgaan met financiële middelen. Hoe besteed jij je zakgeld/kleedgeld? Is het afsluiten van een telefoonabonnement een lening, of juist niet? Etc.
Uitvoering door: MWC
Doelgroep: Groep 6 t/m 8
Tijdsduur: 1 uur
Locatie: School

Aanbieder: Nederlandse Vereniging van Banken

Voorlichting/activiteit: Bank voor de klas
Omschrijving: Er komt een medewerker van een bank in de klas die met de leerlingen het educatieve spel Cash Quiz speelt (filmpjes en vragen). Het maken van slimme (financiële) keuzes staat centraal. Dit kan in de week van het geld (in de laatste week van maart)
Uitvoering door: Een bankmedewerker
Doelgroep: Groep 6 t/m 8
Tijdsduur: 50/60 minuten
Locatie: School

Aanbieder: Wijzer in geldzaken

Voorlichting/activiteit: Bedwing de bling
Omschrijving: Met deze gastles leren kinderen financiële verleidingen, zoals reclames, te doorzien en hoe ze verstandig keuzes kunnen maken met hun geld. Aanvraag is voor de week van het geld. (In 2023 is de aanmelding gesloten vanwege het groot aantal aanvragen.)
Uitvoering door: Een medewerker uit de financiële sector
Doelgroep: Groep 3 t/m 8
Tijdsduur: 1 uur
Locatie: School

Cultuur

Onderstaande voorlichtingen/activiteiten leveren een bijdrage aan het voorkomen van antisemitisme en racisme. Kinderen leren wat het kan betekenen om als ‘anders’ of ‘minderwaardig’ te worden bestempeld.

Aanbieder: Stichting: Synagoge Coevorden

Voorlichting/activiteit: Lesbrief: Kinderen met een ster
Omschrijving: Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn 6 miljoen Joden en 5 miljoen Roma, Sinti, gehandicapten, homoseksuelen en politieke tegenstanders van het naziregime vermoord. Het getal van 6 miljoen vermoord e Joden, de Holocaust, is nogal abstract en veel mensen kunnen zich daar weinig bij voorstellen, Om kinderen te leren wat het kan betekenen om ‘anders’ of als ‘minderwaardig’ te worden bestempeld, kan deze lesbrief voor de groepen 7 en 8 worden gebruikt. Door met voorbeelden te komen van de betekenis van anti-Joodse, ofwel beperkende, maatregelen voor Joodse kinderen in hun eigen woonplaats.
Uitvoering door: Leerkracht
Doelgroep: Groep 7 en 8
Locatie: School en synagoge

Voorlichting/activiteit: Lesbrief: Louis van Coevorden
Omschrijving: Louis van Coevorden was een gewone Joodse jongen die tijdens de oorlog weigerde om zich over te geven aan de nazi’s en uit Nederland vertrok. Hij werd Engelandvaarder om de nazi’s vanuit de lucht te bevechten. Zijn tocht door België, Frankrijk en Spanje was zwaar en vol gevaren. Na de oorlog helpt hij mee om Israël op te bouwen. Hij werkt bij de burgerluchtvaartmaatschappij El Al en vliegt de nazi Adolf Eichmann, die verantwoordelijk is voor het vermoorden van 6 miljoen Joden, vanuit Argentinië naar Israël. Daar komt Eichmann voor de rechtbank. Over deze bijzondere man is een boek geschreven en een lesbrief voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen.
Uitvoering door: Leerkracht
Doelgroep: Groep 7 en 8
Locatie: School en synagoge