Tab Gemeente Coevorden

Subsidie beschikbaar voor initiatieven die gezondheid bevorderen

20210918 Sportbeweegfestival 001

Bericht: Subsidie beschikbaar voor initiatieven die gezondheid bevorderen

De gemeente Coevorden heeft in 2023 bijna 195.000 euro beschikbaar voor activiteiten die de gezondheid of een gezondere leefstijl of de bewustwording hierover bevorderen. Het gaat om de subsidieregeling ‘Initiatieven Gezond in Coevorden’.

Wie een initiatief heeft dat hierbij aansluit, kan subsidie aanvragen. Op de website van de gemeente zijn de voorwaarden te vinden waaraan moet worden voldaan om een bijdrage te ontvangen.Het doel van de subsidieregeling is niet alleen om inwoners te stimuleren initiatieven rondom gezondheid en gezondere leefstijl op te zetten, maar het voor hen ook makkelijker te maken om plannen ten uitvoer te brengen. Het kan bijvoorbeeld gaan om het ontwikkelen van een nieuw sport- en beweegaanbod of het aanbieden van workshops. Denk hierbij ook aan workshops over gezonde voeding of een gezonde leefstijl in een wijk, op een school of bij een bedrijf of organisatie of het uitbreiden van activiteiten binnen Meer Bewegen voor Ouderen.

De subsidieregeling kan helpen om activiteiten op te starten. De bedoeling is wel dat het initiatief ook doorgaat in de toekomst, als er geen subsidie meer beschikbaar is vanuit deze regeling.

Verbinding

Om de samenhang te bevorderen is als voorwaarde gesteld dat de aanvrager van de subsidie partner moet zijn van het Sport- en preventieakkoord ‘Gezond Coevorden’. Dit betekent dat de aanvrager/initiatiefnemer één of meer ambities uit het akkoord ondersteunt en met activiteiten een bijdrage wil leveren aan één of meer thema’s. Het uiteindelijke doel is om met de verschillende programma’s een bijdrage te leveren aan een blijvend effect op de gezondheid van de inwoners van de gemeente Coevorden. Meer informatie is te vinden op de website.

Subsidie aanvragen

De subsidie is aan te vragen door rechtspersonen of andere organisaties die zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en die de activiteiten uitvoeren in de gemeente Coevorden. Vraag je subsidie hier aan.

Voor een inwonersinitiatief kan ook Stichting Inwoners aan zet optreden als rechtspersoon. Meer informatie daarover is hier te lezen.

Meer informatie

Voor de beleidskaders en de belangrijkste voorwaarden voor het aanvragen van subsidie en voor het aanvraagformulier kan contact worden opgenomen met Anneke Welink, team Economie & Leefbaarheid via tel. 14 0524 of a.welink@coevorden.nl of met de buurtsportcoach via buurtsportcoaches@mwcoevorden.nl.