Tab Gemeente Coevorden

Wie zijn de Coevorder sporthelden?   

Fotocollage Sporthelden 2023

Bericht: Wie zijn de Coevorder sporthelden?   

Ze zijn onmisbaar: vrijwilligers die zich met tomeloze energie inzetten voor hun sport- of buurtvereniging. Mensen die het verdienen in de schijnwerpers te worden gezet. Dat doet de gemeente Coevorden ook dit jaar graag. Maar wie zijn die helden? Laat het ons weten! Zodat we ze tijdens de Coevorder Sportweek, van 16 tot en met 22 september, in het zonnetje kunnen zetten.  

Tijdens de Coevorder Sportweek staat er weer van alles te gebeuren. Een mooi startmoment voor het sport- en beweegjaar. Het draait die week om sport in de breedste zin van het woord.  Op dit moment wordt hard gewerkt aan de invulling ervan. Een ding is zeker: de sporthelden krijgen extra aandacht. Omdat ze van onschatbare waarde zijn, zoals alle vrijwilligers!  

Richtlijnen 

Wat maakt nu precies dat iemand een sportheld is? Zie hieronder de richtlijnen.  

  • De genomineerde is actief betrokken bij een vereniging in de gemeente Coevorden. 
  • De genomineerde moet een positieve impact hebben (gehad) op de vereniging, de leden of de omgeving. 
  • De genomineerde moet een jaar of langer actief zijn binnen de vereniging. Maar we staan open voor uitzonderingen als iemand in korte tijd een grote impact heeft gemaakt. 
  • Meerdere vrijwilligerstaken is een pré, maar als iemand zich jarenlang voor één taak inzet verdient dat ook waardering.  
  • Het bestuur van de desbetreffende club/vereniging dient op de hoogte te zijn van en instemmen met de nominatie. 

Nomineren 

Kent u zo’n vrijwilliger die het verdient om in het zonnetje te worden gezet? Stuur vóór vrijdag 5 juli een e-mail naar communicatie@coevorden.nl. Vermeld in dat bericht in ieder geval:  

-de naam van de sportheld 

-de club waar hij of zij actief is 

-de beschrijving van de vrijwilligerstaken binnen de club 

-de reden waarom de sportheld het verdient om verrast te worden 

-en tot slot het telefoonnummer en e-mailadres waarop u bereikbaar bent 

Mochten er veel aanmeldingen binnenkomen, dan kan het zijn dat wij een keuze moeten maken. 

Wij kijken uit naar alle reacties!